Verdt å vite om gull

At gull nærmest er selvsagt som metall i en giftering, sier nesten alt om vårt syn på dette forholdsvis sjeldne metallet. Gull er selv symbolet på kjærlighet og troskap,i tillegg til at det forbindes med velstand, makt og varig verdi.

Historie
Gjennom flere tusen år er gull blitt vurdert som det enesteriktige kunstneriske utrykksmiddel til å forherdlige det guddommelige.Også i våre dager blir gull brukt til religiøsekunstgjenstander. Middelalderens såkalte alkymister forbandtdet gyldne metallet med udødelighet.
En viktig grunn til at gull gjennom tidene er så høytverdsatt, er at det er såpass sjeldent. Mengden av gull iverden er nemlig overraskende liten. Dersom alt gull som er utvunnetgjennom de siste 500 årene ble samlet sammen til en ”terning”,ville terningens sider bare være 15 meter. Allerede seks hundreårfør vår tidsregning ble gull brukt som betalingsmiddel.Den dag i dag er gull en internasjonal verdimåler og en stabiliserendefaktor i verdens valutasystem.

Metallet gull
Gull har det kjemiske symbolet Au. Det er et tungt, gult metallmed sterk glans som har et smeltepunkt på 1063 grader Celsius.Rent gull (24 karat) er nesten så bløtt som bly. Detkan hamres ut og formes uten oppvarming. Strukturen i gullet erså fin og tett at én eneste unce gull (31,10 g) larseg bearbeide til en nesten gjennomsiktig plate på ca. 10m2eller til en flortynn tråd på nesten 105 km!
Gull er en særdeles god leder for varme og elektrisitet. Deter svært motstandsdyktig overfor kjemiske angrep, og angripesikke av alkalier eller alminnelige syrer.
Arkeologiske funn fra rundt 1000 år tilbake i tiden har vistat gullsaker som har ligget i jorda er like vakre.

Utvinning av gull
Den eldste, og fortsatt brukte, metode til utvinning av gull ergullvasking. Andre metoder er naturligvis rådende ved dagensindustrielle utvinning. Av verdens totale gullproduksjon skjer omtrenthalvparten i Sør-Afrika. Andre gullprodusenter er Russland,Canada og USA.

Merking av gull
Tidligere ble gullets renhetsgrad angitt i såkalt karat. Ordetkarat stammer fra det italienske ordet ”carato”, detarbiske ”quirat” og det greske ”keraton”.Disse ordene er navnet på frukten fra Johannesbrødtreet.Frøet fra denne frukten ble nemlig brukt som vektlodd avoldtidens handelsmenn og dermed vår betegnelse karat.
Ekte gull er 24 karat. Et gullstykke på 18 karat inneholderslik 18/24 gull og 6/24 av et annet metall. Det tilsettes nemligandre metaller for å gjøre gullet hardere, for eksempelsølv eller kobber. I dag er det mest vanlig å merkegull med finhetsgrad i tusendeler. De vanligste finhetsgradene er:

999 = rent gull = 24 karat
750 = 75,0% = 18 karat
585 = 58,5% = 14 karat

Stell av gull
Smykker og andre gjenstander av gull og doublé trenger vanligvisminimalt med vedlikehold. Mørke og matte flater fjernes bestved vask i varmt såpevann tilsatt litt salmiakk. Etterpåkan man børste forsiktig med en myk tannbørste, ogtil slutt skylle i lunkent såpevann. Da vil smykkene nestenvære som nye igjen.

Hvor kjøper jeg gull?
For å være trygg på at du får ekte vare,skal du kun kjøpe gull hos gullsmeden. Gullsmeden garantererden angitte finheten (se over) ved sitt ansvarstempel. Mange trorat de kjøper gull så mye billigere i utlandet, og enkeltelar seg lure til å handle "ekte gull" i småforretningerog boder. Skuffelsen er naturligvis stor når de kommer tilsin hjemlige gullsmed og får konstatert at varene ikke erekte. Seriøse gullsmeder i utlandet kan du selvfølgeligstole på, men være oppmerksom på tollbestemmelserved hjemreisen. Dessuten, gull hos din norske gullsmed er sværtkonkurransedyktig i pris. Og ikke minst, service lar seg ikke importere- det får du bare hos din egen gullsmed.